Fotovoltaické elektrárny na klíč

Fotovoltaické elektrárny na klíč jsou komplexní systémy navržené a postavené tak, aby efektivně využívaly sluneční energii k výrobě elektrické energie. Tyto elektrárny jsou ideálním řešením pro udržitelnou a ekologicky šetrnou výrobu elektřiny.

Hlavní složky fotovoltaických elektráren na klíč zahrnují:

  1. Solární panely: Jsou tvořeny mnoha fotovoltaickými články, které obsahují polovodičový materiál. Tyto panely zachycují sluneční světlo a generují elektrický proud.

  2. Střídač: Mění stejnosměrný proud generovaný panely na střídavý proud, který lze použít pro běžné elektrické spotřebiče a připojit do elektrické sítě.

  3. Akumulační jednotka: Mají zásadní roli při skladování energie získané ze slunečního záření, což umožňuje efektivní využití elektřiny i v dobách, kdy slunce nesvítí.

  4. Regulační jednotka: Produkty navržené pro monitorování spotřeby energie z fotovoltaického systému mají za cíl nejen sledovat využití energie, ale také optimalizovat její efektivní využití a přesměrování do dalších aplikací. 

  5. Konstrukce a příslušenství: Konstrukce slouží k upevnění fotovoltaických panelů na střechy budov, pozemky nebo na speciální nosné konstrukce.

  6. Odborná montáž a administrativa na klíčkompletní a bezstarostné řešení včetně profesionálního vyřízení dotací.


Fotovoltaické elektrárny na klíč jsou klíčovým prvkem přechodu k udržitelné energetice a snižování emisí skleníkových plynů. Tyto systémy lze navrhnout a postavit na různých místech, od domů až po průmyslové komplexy, a přispívají k výrobě čisté elektrické energie ze slunečního záření.

19 položek celkem
Nahoru
Další produkty