Fotovoltaika pro firmy v roce 2024 – výhodné dotace a rychlá návratnost

Fotovoltaika pro podnikatele, firmy a podniky

Výhodné dotace na pořízení fotovoltaických elektráren pro firmy v roce 2024

V roce 2024 mají podnikatelé, malé a střední firmy i velké podniky jedinečnou příležitost získat atraktivní dotace na výhodné pořízení fotovoltaických elektráren. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR investují do této kampaně miliardy korun z Modernizačního fondu a programu RES+. Platnost této nabídky je však omezená, proto je důležité jednat rychle.
Firmám, které chtějí využít skvělou příležitost upravit svou energetickou bilanci a výrazně snížit náklady na energie, nabízí naše odborná společnost kompletní služby včetně odborného projektování a inženýringu, profesionální instalace, hladké realizace projektu a veškeré administrativní podpory – od získání povolení, jednání s distribučními společnostmi o připojení až po zajištění výhodných dotací.

Z jakých výzev lze dotační prostředky čerpat?

Díky novým podmínkám a zajímavému rozdělení finančních prostředků pro rok 2024 mají firmy unikátní šanci výrazně snížit své náklady na energie.
Dotace na fotovoltaiku pro firmy lze čerpat z výzev Státního fondu životního prostředí a Modernizačního fondu v rámci programů RES+:

  1. Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem od 10 kW do 5 MW pro vlastní spotřebu, určené pro střešní instalace na firemních budovách.
  2. Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp, určené pro pozemní instalace bez vlastní spotřeby.
  3. Výzva RES+ č. 3/2024 – Fotovoltaické elektrárny pro veřejné budovy, tedy budovy a další infrastrukturu v majetku obcí do 3000 obyvatel.
  4. Výzva RES+ č. 4/2024 – Fotovoltaické elektrárny na budovách a další infrastruktuře, které jsou ve vlastnictví krajů, obcí a jejich organizací.

Specifika jednotlivých výzev a obecné podmínky

Každá výzva je zaměřena na různé typy podniků s odlišnými energetickými potřebami, přesto jsou podmínky většinou podobné. Klíčovou podmínkou je, že solární FV systémy musí být využívány především pro spotřebu energie na odběrném místě. Dotace nejsou určeny pro firmy, které plánují vyrobenou elektřinu prodávat.

Fotovoltaické elektrárny s výkonem do 50 kW a nad 50 kW

ST Alternative Energy, s.r.o. nabízí fotovoltaická řešení na míru a staví elektrárny různých výkonových velikostí:

  • fotovoltaické elektrárny s výkonem do 50 kWp: zajistíme rychlý průběh a cca do 3 měsíců máte elektrárnu postavenou
  • fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 50 kWp, které potřebují stavební povolení, proto obvykle postavíme elektrárnu do cca 4-6 měsíců (kvalifikovaný odhad).

Pro tyto elektrárny poskytujeme následující komplexní služby: zajišťujeme přípravu veškeré potřebné projektové dokumentace, což zjednodušuje proces získání potřebného povolení. V rámci našich služeb na klíč za vás vyřídíme veškeré úřední záležitosti. Tím vám ušetříme značné množství času a zajistíme, že projekt bude plně a kvalitně realizován od začátku až do konce.

Zvýhodněné projekty s bateriovým úložištěm

Významnou podporu získávají také projekty s bateriovými úložišti. Díky pokroku v oblasti bateriových technologií jsou nyní k dispozici vysoce efektivní řešení pro skladování energie, která je vhodná i pro velké komerční provozy. Proto se na baterie v kombinaci s fotovoltaickými systémy poskytují dotace.
Podniky tak nemusí vyrobenou elektřinu z fotovoltaiky spotřebovat ihned, ale mohou ji ukládat do baterií a využívat ji v době, kdy elektrárna nevyrábí energii. Tímto způsobem mohou firmy nákladově efektivně využívat solární energii i v době, kdy slunce nesvítí a snížit tak potřebu drahých nákupů z distribuční sítě.

Jak sledovat a řídit firemní elektrárnu?

Výhodou je, že v rámci dotací lze využít inteligentní řídící systémy, které zajistí nejmodernější řízení spotřeby energie. Tyto systémy zahrnují prvky měření a regulace, které optimalizují výrobu a spotřebu energie.
Protože nabízíme pokročilé řídící technologie a monitorovací aplikace, které sledují celý energetický cyklus, často si nás vybírají malé, střední i velké společnosti, které hledají fotovoltaická řešení pro firemní zařízení, stejně jako zákazníci, kteří potřebují nejmodernější fotovoltaické systémy pro rodinné nebo bytové domy.

Vyplatí se fotovoltaika pro firmy?

Rozhodně ano, jednoznačně se vyplatí. Výroba vlastní energie pomocí fotovoltaické instalace výrazně sníží vaše náklady na energie, v závislosti na velikosti výkonu zvolené instalace. Další výhodou je, že fotovoltaické systémy lze instalovat nejen na střechu a fasádu budovy, ale také na firemní parkoviště nebo volné pozemky.
Firmy, které objednaly u společnosti ST Alternative Energy, s.r.o. instalaci fotovoltaické elektrárny, dosáhli návratnosti investice již za 4 až 5 let. Firemní provozy nejsou stejné, ale pokud si firma vybere spolehlivého partnera, který dokáže fotovoltaický systém správně navrhnout a realizovat, může díky dotacím dosáhnout rychlé návratnosti.

Jaká je administrativní náročnost spojená s fotovoltaikou?

I když je získání dotace na fotovoltaickou elektrárnu pro firmu náročnější než na rodinný dům, s pomocí zkušené partnerské firmy to půjde snadno.
Proces zahrnuje několik kroků, které závisí na velikosti elektrárny. Důležité je vypracování podrobné projektové dokumentace elektro, která zahrnuje odborné technické posouzení stávající elektroinstalace a další kroky k zajištění bezpečného provozu fotovoltaické elektrárny.
Dále je třeba připravit stavebně technickou dokumentaci a požárně bezpečnostní řešení. Tato dokumentace obsahuje podrobný popis všech komponentů a technologií, které budou součástí instalace. Například typ a  umístění kabeláže, prostupy, materiály, rozmístění panelů, konstrukce, použití protipožárních zařízení a příslušná opatření, atd. Všechny komponenty a technologie, které jsou součástí instalace, musí být přesně zdokumentovány.

Snižte svou energetickou závislost a pořiďte si pro svou firmu kvalitní fotovoltaiku s dotací

Pořízení vlastní elektrárny umožní vaší společnosti výrazně snížit náklady na energie a zvýšit energetickou nezávislost a stabilitu. Navíc podpoříte ekologičtější provoz firmy, což může být klíčovým faktorem pro Vaše zákazníky a partnery.
Firmy, které s pořízením fotovoltaické elektrárny váhali, by si měli se svým rozhodnutím pospíšit a snížit si počáteční investici pomocí dotací. Atraktivní dotace na fotovoltaické instalace jsou k dispozici pouze po omezenou dobu.
Snižte svou energetickou závislost a získejte dotovanou fotovoltaiku s našimi službami od ST Alternative Energy, s.r.o.
Navrhneme vám celý systém tak, aby splňoval dotační požadavky. U instalací nad 50 kWh pomůžeme s vyřízením licencí a stavebních povolení. Provedeme profesionální instalaci a vyřídíme připojení k elektrické síti.

Stačí zavolat na +420 601 187 887 / +420 601 187 888, poslat e-mail na info@smichovexpo.cz / info stae.cz nebo vyplnit formulář.

Využijte této příležitosti a investujte do budoucnosti své firmy ještě dnes se společností ST Alternative Energy, s.r.o.
⇓ Připravili jsme si pro Vás několik variant fotovoltaických elektráren dle výkonu elektrárny a kapacity baterie. Více informací na níže uvedených odkazech. ⇓

Fotovoltaická elektrárna SUN KORP
Fotovoltaická elektrárna SUN KORP+
Fotovoltaická elektrárna SUN KORP++


Jak získat dotace pro firmy a jaká je výše podpory?

Firmy mohou žádat o dotace prostřednictvím výzvy RES+ č. 1/2024, která je určena pro instalaci nových fotovoltaických elektráren na stávajících odběrných místech s výkonem od 50 kW do 5 MW, v Praze od 10 kW. Klíčovou podmínkou je, že vyrobená energie musí být primárně spotřebována na místě výroby. Tato podpora je dostupná pro malé a střední podniky i pro velké společnosti s vyšší spotřebou energie.

Kritéria přijatelnosti

Žadatelé musí splňovat jak obecná, tak specifická kritéria přijatelnosti. Například specifické kritérium stanovuje, že rezervovaný výkon uvedený ve smlouvě o připojení výrobny do distribuční nebo přenosové soustavy nesmí překročit 30 % instalovaného výkonu pro elektrárny s výkonem do 1 MWp (včetně) a 20 % pro elektrárny s výkonem nad 1 MWp.

Výše podpory

Maximální podpora může dosáhnout až 30 % ze způsobilých výdajů projektu. Intenzita podpory na jeden projekt nesmí překročit maximální míru podpory dle Článku 41 GBER a současně nesmí přesáhnout 50 % z celkových výdajů projektu