Slovník

Fotovoltaický panel

je spojení nejméně dvou a více fotovoltaických článků do kombinace v sérii, paralelně nebo sérioparalelně. Panel je konstrukčně řešen pro venkovní použití a je chráněn světlopropustným tvrzeným speciálním sklem, mohou být opatřeny rámem nebo jsou bezrámové.

Polykrystalický panel

pracuje s vysoce účinnou technologií polykrystalických buněk, je lehký a snadno se přenáší a instaluje. Proto je také ideální pro mobilní aplikace. Buňky jsou zasazené do fólie z průhledného tvrzeného skla, které je chrání před různými povětrnostními podmínkami. Rám z prvotřídního hliníku výborně odolává silnému větru. Náš fotovoltaický panel je navržený z pokročilých materiálů a vyrobený v souladu s vysokými standardy, které zaručují vynikající elektrický výkon a dlouhou životnost. Zabudovaná ochranná dioda brání zpětnému nabíjení.

Decentrálními zdroji

rozumíme malé zdroje elektřiny přímo v domácnostech nebo podnicích. Můžeme k nim zařadit kogenerační jednotky, fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, apod. Je to koncept většího počtu elektráren o menším výkonu, které jsou blíže ke spotřebě tedy k zákazníkům.

Kogenerace

je kombinovaná výroba tepla a elektřiny pomocí jednoho zdroje. Elektřina z kogenerační jednotky se používá pro vlastní spotřebu objektu, v němž je jednotka umístěna, nebo je možno ji dodávat do sítě. Teplo z kogenerační jednotky se využívá k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo technologického tepla.

Střídač 

je podle odborníků srdcem celé FVE. Je druh měniče, který převádí stejnosměrné napětí resp. stejnosměrný proud na střídavé napětí resp. střídavý proud.

Nosné konstrukce 

jsou nedílnou součástí každé solární elektrárny. Slouží k připevnění fotovoltaických panelů a někdy i střídačů.

Baterie/Akumulace 

vyrobená elektřina je spotřebována v domě v běžných spotřebičích, jako je lednice, televize, osvětlení atp. V případě, že by výroba FVE byla větší, než je aktuální spotřeba domu, elektřina by byla bez užitku posílána do distribuční soustavy. Pokud se FVE rozšíří o vhodný systém akumulace energie, je možné přes den nabít akumulátory a po západu slunce využívat stále sluneční energii z baterií.