Postupy při realizaci

Postup realizace přístřešků pro auta naleznete zde. 

Postup při realizaci fotovoltaické elektrárny

Krok Popis Časový rámec (orientační, v pracovních dnech)
1. Vyberete sestavu v e-shopu a uhradíte rezervační zálohu (10 až 50 % z celkové ceny před odečtením dotace).
D
(D = den úhrady zálohy)
2. Kontaktujeme Vás a domluvíme s Vámi termín předrealizační technické prohlídky v místě realizace s osvědčenou partnerskou realizační firmou. Zde můžete projednat Vaše případné mimořádné požadavky.

D+5
3. Vyhotovíme projekt, na základě plné moci podáme žádost na smlouvu o připojení nové výrobny na provozovatele distribuční soustavy (PDS), na základě plné moci podáme žádost o dotaci na státní fond životního prostředí (SFŽP).
D+15
4.


Po získání návrhu smlouvy o připojení a potvrzení přidělení nároku na dotaci uhradíte realizační zálohu (20 až 80 % z celkové ceny před odečtením dotace).

D+45
5.
Proběhne dodávka, realizace fotovoltaické elektrárny včetně výchozí revize.

D+60
6.
Poté co převezmete dílo uhradíte doplatek (10 % z celkové ceny před odečtením dotace).

D+70
7.
Zažádáme PDS o vystavení Protokolu o prvním paralelním připojení (PPP) a příp. výměnu elektroměru.

D+85
8.
Podáme závěrečnou žádost o uvolnění dotace na SFŽP.

D+90
9.
Dotaci obdržíte přímo od SFŽP na Váš bankovní účet.

D+120
10.
Zhotovitel poskytuje záruční a pozáruční servis.

Stále, dle záručních podmínek

 

Poznámka:

1) Výše uvedený časový rámec je pouze orientační a všechny kroky jsou závislé na úspěšném dokončení předchozích (dílčích) kroků, které se mohou lišit na základě výkonu jednotlivých úřadů a provozovatele. 

2) Pokud při předrealizační technické prohlídce vzniknou náklady spojené s víceprácemi či nároky na vícemateriál, má realizační firma povinnost získat předem písemný souhlas zákazníka. Postup realizace fotovoltaické elektrárny naleznete zde. 

Postup při realizaci fotovoltaického přístřešku na auta 

Krok Popis Časový rámec (orientační, v pracovních dnech)
1.
Vyberete přístřešek pro auto v e-shopu a uhradíte rezervační zálohu (10 až 50 % z celkové ceny před odečtením dotace).

D
(D = den úhrady zálohy)
2. Kontaktujeme Vás a dle přání jsme schopni upravit cenovou nabídku a přizpůsobit technologii. Zde můžete projednat Vaše případné mimořádné požadavky (nabíjecí stanice, střídač, možnost doplnit baterie).

D+5
3. Vyhotovíme projekt, na základě plné moci podáme žádost na smlouvu o připojení nové výrobny na provozovatele distribuční soustavy (PDS), na základě plné moci podáme žádost o dotaci na státní fond životního prostředí (SFŽP).
D+15
4.
Po získání návrhu smlouvy o připojení a potvrzení přidělení nároku na dotaci uhradíte realizační zálohu (20 až 80 % z celkové ceny před odečtením dotace).

D+45
5.
Proběhne dodávka, realizace přístřešku pro auto.

D+120
6.
Poté co převezmete dílo uhradíte doplatek (10 % z celkové ceny před odečtením dotace).

D+130
7.
Zažádáme PDS o vystavení Protokolu o prvním paralelním připojení (PPP) a příp. výměnu elektroměru.

D+145
8.
Podáme závěrečnou žádost o uvolnění dotace na SFŽP.

D+150
9.
Dotaci obdržíte přímo od SFŽP na Váš bankovní účet.

D+180
10.
Zhotovitel poskytuje záruční a pozáruční servis.

Stále, dle záručních podmínek

 

Poznámka:

1) Výše uvedený časový rámec je jen orientační a všechny kroky jsou závislé na úspěšném dokončení předchozích (dílčích) kroků, které se mohou lišit na základě výkonu jednotlivých úřadů a provozovatele.

2) Pokud při předrealizační technické prohlídce vzniknou náklady spojené s víceprácemi či nároky na vícemateriál, má realizační firma povinnost získat předem písemný souhlas zákazníka.