Postupy při realizaci

 

Postup při realizaci fotovoltaické elektrárny

 

Krok

 

Obsah

 
Časový rámec
(orientační, v pracovních dnech)

1

Vyberete sestavu v eshopu a uhradíte rezervační zálohu (10 až 50 % z celkové ceny před odečtením dotace).

D

(D = den úhrady zálohy)

2

Kontaktujeme Vás a domluvíme s Vámi termín předrealizační technické prohlídky v místě realizace s osvědčenou partnerskou realizační firmou. Zde můžete projednat Vaše případné mimořádné požadavky.

D+5

3

Vyhotovíme projekt, na základě plné moci podáme žádost na smlouvu o připojení nové výrobny na provozovatele distribuční soustavy (PDS), na základě plné moci podáme žádost o dotaci na státní fond životního prostředí (SFŽP).

D+15

4

Po získání návrhu smlouvy o připojení a potvrzení přidělení nároku na dotaci uhradíte realizační zálohu (20 až 80 % z celkové ceny před odečtením dotace).

D+45

5

Proběhne dodávka, realizace fotovoltaické elektrárny včetně výchozí revize.

D+60

6

Poté co převezmete dílo uhradíte doplatek (10 % z celkové ceny před odečtením dotace).

D+70

7

Zažádáme PDS o vystavení Protokolu o prvním paralelním připojení (PPP) a příp. výměnu elektroměru.

D+85

8

Podáme závěrečnou žádost o uvolnění dotace na SFŽP.

D+90

9

Dotaci obdržíte přímo od SFŽP na Váš bankovní účet.

 

D+120

10

Zhotovitel poskytuje záruční a pozáruční servis.

 

stále dle záručních podmínek

 

Poznámka: výše uvedený časový rámec je jen orientační a všechny kroky jsou závislé na úspěšném dokončení předchozích (dílčích) kroků, které se mohou lišit na základě výkonu jednotlivých úřadů a provozovatele.

Postup při realizaci fotovoltaické elektrárny

Krok 1.

Vyberete sestavu v eshopu a uhradíte rezervační zálohu (10 % z celkové ceny před odečtením dotace).

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D (D = den úhrady zálohy)

Krok 2.

Kontaktujeme Vás a domluvíme s Vámi termín předrealizační technické prohlídky místa realizace včetně příp. mimořádných požadavků.

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D+5

Krok 3.

Vyhotovíme projekt, na základě plné moci podáme žádost na smlouvu o připojení nové výrobny na provozovatele distribuční soustavy (PDS), na základě plné moci podáme žádost o dotaci na státní fond životního prostředí (SFŽP).

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D+15

Krok 4.

Po získání návrhu smlouvy o připojení a potvrzení přidělení nároku na dotaci uhradíte realizační zálohu (70 % z celkové ceny před odečtením dotace).

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D+45

Krok 5.

Proběhne dodávka, realizace fotovoltaické elektrárny včetně výchozí revize.

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D+60

Krok 6.

Poté co převezmete dílo uhradíte doplatek (20 % z celkové ceny před odečtením dotace).

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D+70

Krok 7.

Zažádáme PDS o vystavení Protokolu o prvním paralelním připojení (PPP) a příp. výměnu elektroměru.

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D+85

Krok 8.

Podáme závěrečnou žádost o uvolnění dotace na SFŽP.

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D+90

Krok 9.

Dotaci obdržíte přímo od SFŽP na Váš bankovní účet.

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D+120

Krok 10.

Zhotovitel poskytuje záruční a pozáruční servis.

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: stále dle záručních podmínek

 

Poznámka:

1) výše uvedený časový rámec je jen orientační a všechny kroky jsou závislé na úspěšném dokončení předchozích (dílčích) kroků, které se mohou lišit na základě výkonu jednotlivých úřadů a provozovatele.

2) Pokud při předrealizační technické prohlídce vzniknou náklady spojené s víceprácemi či nároky na vícemateriál, má realizační firma povinnost získat předem písemný souhlas zákazníka. 

 
 

 

Postup při realizaci fotovoltaického přístřešku na auta

 

Krok

 

Obsah

 
Časový rámec
(orientační, v pracovních dnech)

1

Vyberete přístřešek pro auto v eshopu a uhradíte rezervační zálohu (10 až 50 % z celkové ceny před odečtením dotace).

D

(D = den úhrady zálohy)

2

Kontaktujeme Vás a dle přání jsme schopni upravit cenovou nabídku a přizpůsobit technologii. Zde můžete projednat Vaše případné mimořádné požadavky (nabíjecí stanice, střídač, možnost doplnit baterie).

D+5

3

Vyhotovíme projekt, na základě plné moci podáme žádost na smlouvu o připojení nové výrobny na provozovatele distribuční soustavy (PDS), na základě plné moci podáme žádost o dotaci na státní fond životního prostředí (SFŽP).

D+15

4

Po získání návrhu smlouvy o připojení a potvrzení přidělení nároku na dotaci uhradíte realizační zálohu (20 až 80 % z celkové ceny před odečtením dotace).

D+45

5

Proběhne dodávka, realizace přístřešku pro auto.

D+120

6

Poté co převezmete dílo uhradíte doplatek (10 % z celkové ceny před odečtením dotace).

D+130

7

Zažádáme PDS o vystavení Protokolu o prvním paralelním připojení (PPP) a příp. výměnu elektroměru.

D+145

8

Podáme závěrečnou žádost o uvolnění dotace na SFŽP.

D+150

9

Dotaci obdržíte přímo od SFŽP na Váš bankovní účet.

 

D+180

10

Zhotovitel poskytuje záruční a pozáruční servis.

 

stále dle záručních podmínek

 

Poznámka: výše uvedený časový rámec je jen orientační a všechny kroky jsou závislé na úspěšném dokončení předchozích (dílčích) kroků, které se mohou lišit na základě výkonu jednotlivých úřadů a provozovatele.

Postup při realizaci fotovoltaického přístřešku na auta

Krok 1.

Vyberete přístřešek pro auto v eshopu a uhradíte rezervační zálohu (10 až 50 % z celkové ceny před odečtením dotace).

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D (D = den úhrady zálohy)

Krok 2.

Kontaktujeme Vás a dle přání jsme schopni upravit cenovou nabídku a přizpůsobit technologii. Zde můžete projednat Vaše případné mimořádné požadavky (nabíjecí stanice, střídač, možnost doplnit baterie).

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D+5

Krok 3.

Vyhotovíme projekt, na základě plné moci podáme žádost na smlouvu o připojení nové výrobny na provozovatele distribuční soustavy (PDS), na základě plné moci podáme žádost o dotaci na státní fond životního prostředí (SFŽP).

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D+15

Krok 4.

Po získání návrhu smlouvy o připojení a potvrzení přidělení nároku na dotaci uhradíte realizační zálohu (70 % z celkové ceny před odečtením dotace).

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D+45

Krok 5.

Proběhne dodávka, realizace přístřešku pro auto.

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D+120

Krok 6.

Poté co převezmete dílo uhradíte doplatek (20 % z celkové ceny před odečtením dotace).

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D+130

Krok 7.

Zažádáme PDS o vystavení Protokolu o prvním paralelním připojení (PPP) a příp. výměnu elektroměru.

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D+145

Krok 8.

Podáme závěrečnou žádost o uvolnění dotace na SFŽP.

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D+150

Krok 9.

Dotaci obdržíte přímo od SFŽP na Váš bankovní účet.

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: D+180

Krok 10.

Zhotovitel poskytuje záruční a pozáruční servis.

Orientační časový rámec pro tento krok ve dnech: stále dle záručních podmínek

 

Poznámka:

1) výše uvedený časový rámec je jen orientační a všechny kroky jsou závislé na úspěšném dokončení předchozích (dílčích) kroků, které se mohou lišit na základě výkonu jednotlivých úřadů a provozovatele.

2) Pokud při předrealizační technické prohlídce vzniknou náklady spojené s víceprácemi či nároky na vícemateriál, má realizační firma povinnost získat předem písemný souhlas zákazníka.