Získávání elektřiny se slunečního světla

Již čtyři miliardy let Slunce poskytuje Zemi svým zářením teplo a světlo, bez čehož by život na Zemi nebyl možný. Toto záření (= fotony) se vyrábí jadernou fúzí uvnitř Slunce. Pokud foton narazí na atom křemíku, jeho elektrony se vytrhnou z jejich oběžné dráhy, čímž se generuje elektrické napětí. Prostřednictvím tohoto procesu se záření přeměňuje přímo na elektrickou energii. Tento jev se označuje jako fotovoltaický jev. V Německu může být vyrobeno ročně v průměru 1000 kWh sluneční energie/m². To odpovídá energetickému zisku ze 100 litrů topného oleje.