Postup při realizaci fotovoltaické elektrárny (BD)

 

Postup při realizaci fotovoltaické elektrárny (produktová řada SUN BD)

Krok Popis Časový rámec (orientační, v pracovních dnech)
1.

Výběr elektrárny

 • vyberete sestavu v e-shopu o kterou máte zájem,  vložte do košíku a objednávku odešlete bez úhrady
 • zvolíte platbu bankovním převodem uhradíte pouze zálohu za technickou prohlídku a zaměření ve výši 10 000 Kč (po realizaci elektrárny se tato záloha následně vrátí v plné výši)
 • v případě, že budete potřebovat konzultaci našeho specialisty neváhejte se na nás obrátit

cca 1-2 dní
2.

Technická prohlídka a zaměření

 • kontaktujeme Vás a domluvíme s Vámi termín předrealizační technické prohlídky v místě realizace
 • na místě posoudíme, zda vámi vybraná sestava je vhodným řešením a případně upravíme sestavu Vám na míru v souladu s vašimi potřebami, přáními a to včetně informace o případných dalších nákladech

cca 3-5 dní
3.

Závazná nabídka

 • zašleme Vám závaznou cenovou nabídku
 • v případě odsouhlasení uhradí se rezervační záloha ve výši 10 % z celkové ceny zakázky

cca 1-3 dní
4.

Odborná administrativa před realizací

 • zhotovíme projektovou dokumentaci
 • na základě plné moci podáme žádost na smlouvu o připojení nové výrobny na provozovatele distribuční soustavy (PDS)
 • na základě plné moci podáme žádost o dotaci na státní fond životního prostředí (SFŽP)

cca 35-45 dní
5.

Realizace

 • dokončení příprav a naplánování termínu instalace
 • uhradí se realizační záloha ve výši (až 70 % z celkové ceny před odečtením dotace)
 • proběhne dodávka materiálů do místa realizace
 • odborná instalace a zkušební zprovoznění fotovoltaické elektrárny (FVE)

cca 30 dní
6.

Předání díla 

 • zaškolení obsluhy fotovoltaické elektrárny a předaní díla podpisem předávajícího protokolu
 • zpracujeme revizní zprávu elektroinstalace FVE
 • úhrada zbylé částky (doplatek s odečtenou zálohou za zaměření)

cca 7-15 dní
7.

První paralelní připojení

 • zažádáme provozovatele distribuční soustavy (PDS) o vystavení protokolu o prvním paralelním připojení (PPP) na nový výrobny
 • dojde k výměně elektroměru a případné revizi elektroměrového rozvaděče (ER)

cca 30 dní (záleží na kapacitě PDS)
8.

Vyplacení dotace

 • podáme závěrečnou žádost o uvolnění dotace na SFŽP
 • dotaci obdržíte přímo od SFŽP na Váš bankovní účet

cca 30-90 dní (záleží na kapacitě SFŽP)
9.

Užívat a šetřit

 • začnete být více soběstačný a zároveň šetřit náklady za energie
 • zhotovitel poskytuje záruční a pozáruční servis případně se dají navolit doplňkové služby

 

Poznámka:

1) Výše uvedený časový rámec je pouze orientační a všechny kroky jsou závislé na úspěšném dokončení předchozích (dílčích) kroků, které se mohou lišit na základě výkonu jednotlivých úřadů a provozovatele. 

2) Pokud při realizaci vzniknou náklady spojené s více pracemi či nároky na více materiál, má realizační firma povinnost získat předem písemný souhlas zákazníka.