Postup při realizaci fotovoltaické elektrárny (AGRO)

 

Postup při realizaci fotovoltaické elektrárny (produktová řada SUN Agro)

Krok Popis Časový rámec (orientační, v pracovních dnech)
1.

Výběr elektrárny

 • vyberete sestavu v e-shopu o kterou máte zájem, vložte do košíku a objednávku odešlete bez úhrady
 • do poznámkového bloku v košíku napište informace o vašich plánech, představách a možnostech
 • zvolíte platbu bankovním převodem uhradíte pouze zálohu za technickou prohlídku a zaměření ve výši 3 000 Kč (po realizaci elektrárny se tato záloha následně vrátí v plné výši)
 • v případě, že budete potřebovat konzultaci našeho specialisty neváhejte se na nás obrátit

 


cca 1-2 dní
2.

Technická prohlídka a Zaměření

 • kontaktujeme Vás a domluvíme s Vámi termín před realizační technické prohlídky v místě realizace
 • zde můžete případně zaslat předem stavební plány objektu a další informace které nám pomůžou vytvořit první návrh - optimální řešení včetně umístění technologie
 • na místě posoudíme, zda vámi vybraná sestava je vhodným řešením a případně upravíme sestavu Vám na míru v souladu s vašimi potřebami přáními, a to včetně informace o případných více nákladech

cca 3-5 dní
3.

Závazná nabídka

 • zašleme Vám závaznou cenovou nabídku
 • v případě odsouhlasení uhradí se rezervační záloha ve výši 10 % z celkové ceny zakázky

cca 1-3 dní
4.

Odborná administrativa před realizaci

 • zhotovíme projektovou dokumentaci
 • na základě plné moci podáme žádost na smlouvu o připojení nové výrobny na provozovatele distribuční soustavy (PDS)
 • na základě plné moci podáme žádost na stavební povoleni v případě že výkon FVE přesáhne 50 kWp

cca 35-45 dní
5.

Realizace

 • dokončení příprav a naplánování termínu instalace
 • uhradí se realizační záloha ve výši až 70 % z celkové ceny zakázky
 • proběhne dodávka materiálů do místa realizace
 • odborná instalace a zkušební zprovoznění fotovoltaické elektrárny (FVE)

cca 30 dní
6.

Předání díla

 • zaškolení obsluhy fotovoltaické elektrárny a předaní díla podpisem předávacího protokolu
 • zpracujeme revizní zprávu elektroinstalace FVE
 • úhrada zbylé částky (doplatek s odečtenou zálohou za místní šetření a zaměření)

cca 7-15 dní
7.

         Odborná administrativa po realizaci

         první paralelní připojení

 • zažádáme provozovatele distribuční soustavy (PDS) o vystavení protokolu o prvním paralelním připojení (PPP) na novou výrobnu
 • dojde k výměně elektroměru a případné revizi elektroměrového rozvaděče (ER) cca 30 dní (záleží na kapacitě PDS)

  licence ERU

 • zajistíme licence výrobny FVE, v případě že instalovaný výkon přesahuje 50 kWp cca 30-45 dní (záleží na kapacitě ERU)

  kolaudace stavby
 • zajistíme kolaudaci výrobny FVE, v případě že instalovaný výkon přesahuje 50 kWp cca 30-45 dní (záleží na kapacitě SÚ)
cca 30 - 45 dní (záleží na kapacitě dotčeného organu)
8.

Užívat a šetřit

 • začnete být více soběstačný a zároveň šetřit náklady za energie
 • zhotovitel poskytuje záruční a pozáruční servis případně se dají navolit doplňkové služby

 

Poznámka:

1) Výše uvedený časový rámec je pouze orientační a všechny kroky jsou závislé na úspěšném dokončení předchozích (dílčích) kroků, které se mohou lišit na základě výkonu jednotlivých úřadů a provozovatele. 

2) Pokud při realizaci vzniknou náklady spojené s více pracemi či nároky na více materiál, má realizační firma povinnost získat předem písemný souhlas zákazníka.