Znalosti z oboru fotovoltaiky

1. Hospodárnost/rentabilita

Zákon o obnovitelných zdrojích energie (OZE) zaručuje provozovateli zařízení platbu za odebranou vyrobenou elektrickou energii prostřednictvím provozovatele energetické sítě po dobu 20 let. A z makroekonomického hlediska elektřina z obnovitelných zdrojů přispívá ke snižování nákladů!

2. Ochrana životního prostředí - zdraví

Solární energie je čistá energie bez škodlivých emisí a navíc i bez hluku.

3. Šetření zdrojů

Naše zdroje jsou omezené. Zásoby ropy, zemního plynu a uranu docházejí. Sluneční energie je prakticky nevyčerpatelná a je k dispozici všude pro každého.

4. Udržitelný rozvoj

Pokud má pro naše potomky stále ještě něco zůstat z našeho přírodního bohatství, nesmíme spotřebovat více surovin, než v množství, které se znovu obnoví. Solární energie je obnovitelná.

5. Nezávislost na elektrárenských koncernech

Decentralizací výroby elektřiny ztratí velké energetické společnosti svůj nesmírný vliv a tak získáme větší demokracii.

6. Účinnost / třída energetické účinnosti

U elektřiny vyrobené v elektrárnách činí ztráta přibližně 64%. Z 1000 wattů se tak k nám dostane jen jedna třetina, tedy 360 wattů.