Jak fungují fotovoltaické systémy

Investiční technologie

Fotovoltaické systémy lze připojit prostřednictvím provozovatele sítě na veřejnou elektrickou síť (zařízení připojitelná do sítě) nebo mohou stát samostatně (ostrovní systémy). Fotovoltaický systém se skládá z následujících součástí:

  • Solární panel (propojení solárních článků)
  • Střídače
  • Montážní systém (podstavec)
  • Akumulátor u ostrovního systému

Montáž fotovoltaického systému je v podstatě možná na plochých střechách, šikmých střechách, fasádách budov nebo na volném prostranství. Rozhodující pro energetický výnos je optimální orientace systému bez zastíněných míst směrem k jihu s úhlem sklonu 25 - 35° (v Německu). Pokud není jižní orientace možná, lze získat dobré výnosy pomocí korekčního zařízení úhlu sklonu.